Nieuws

08/06/2016

Op zondag 22 mei 2016 werden het nieuwe clubhuis en terreinen voor tennisclub l’ Armorial plechtig geopend.

 

CD&V is in een artikel op haar website hierover nogal kort van stof en meent zich de meeste verdiensten hiervoor te kunnen toeëigenen … In het artikel laten ze evenwel uitschijnen dat het vorige bestuur het clubhuis en de terreinen heeft laten verloederen. En dat er toen geen enkel initiatief werd genomen. Niets is minder waar.

 

Laten we even de feiten weergeven zoals ze zijn.

 

07/06/2016

Een rozentapijt met prachtige kleuren die reikte tot een batig resultaat van 6.400.000 € in het dienstjaar 2015 voor de gemeente De Panne Adinkerke. Een prachtige pluim voor het huidige gemeentebestuur ware het niet dat de sterke rozengeur toch een beetje verdacht was.
Van het initieel gebudgetteerd investeringsprogramma van 12.881.000 Eur, werd gelukkig maar 5.527.000 Eur gerealiseerd. Een realisatiegraad van 43%.

19/05/2016

De rest van de gemeente lag er gedurende de weekends van Hemelvaart en Pinksteren wel beschamend verwaarloosd bij.

19/05/2016

Tijd ook om de vriendschapsbanden nauwer aan te halen, de blauwe verbondenheid te beleven, en na te genieten van een mooie zomeravond in mei.

19/05/2016

Wij vonden het een unieke gelegenheid, genietend van de aanwezigheid van onze Minister en van u allen, om mevrouw Simonne Storme vandaag te huldigen, te huldigen voor haar trouw en toewijding aan onze partij.

19/05/2016

Na de teleurstelling van de verkiezingen in 2012 hebben wij bewezen dat Open VLD meer dan ooit de meest ondernemende politieke partij van onze gemeente is. Toen wij drie jaar geleden naar de oppositiebanken werden verwezen, had niemand kunnen voorspellen, dat wij al snel zouden uitgroeien tot de primus inter pares van de klas.

19/05/2016

Met Open VLD schaften wij in de laatste 6 jaar van onze beleidsparticipatie niet minder dan 9 belastingen af, waaronder de aanvullende personenbelasting. Bovendien werd de leningslast voor meer dan de helft gereduceerd en konden wij de legislatuur proper afsluiten met een spaarpot van ruim 19.000.000 Eur.

15/04/2016

Op dinsdag 17 mei organiseert Open VLD De Panne-Adinkerke haar tweejaarlijkse “Lentereceptie” voor de leden en sympathisanten van onze liberale partij.

08/03/2016

Toen Open-VLD op voorhand de teksten bestudeerde was het vlug duidelijk dat quasi alle voorstellen van zelfstandigenorganisatie LVZ De Panne werden overgenomen. Zij hebben 9 maanden geleden een volledige visie voor alle stranduitbatingen voorgesteld.

08/03/2016

De schepen van toerisme stelde ‘zijn’ visietekst op de strandexploitaties voor. Hij was daarbij niet te verlegen om de pluimen die Open VLD en LVZ toekwamen op zijn hoed te steken.

Pagina's