Tweede verblijver: de eeuwige melkkoe.

Ook de laatste druppel melk moet uit die uier!

 

Het schepencollege overweegt een nieuwe retributie in te voeren voor de huurders van tweede verblijven. Die zouden 1,5 Eur per nacht die ze in De Panne doorbrengen moeten afdragen voor de verwerking van hun huisvuil. In ruil zouden ze een magneetkaart krijgen waarmee ze tot 2 x per dag hun huisvuil mogen storten in een ondergrondse container in hun buurt.

 

De immo-kantoren en de particuliere eigenaars van 2de verblijven worden verondersteld die retributie namens de gemeente te innen en die af te dragen aan de gemeentekas. Daarvoor zouden ze dan een commissie ontvangen op de bedragen die ze innen voor rekening van de gemeente.

 

De tweede verblijver  staat nu reeds in voor meer dan 65% van onze fiscale inkomsten :

  • Onroerende voorheffing:  Totale opbrengst voor 2de verblijvers: +- 6.000.000 Eur
  • Wooneenheid zonder domicilie: 775 Eur per woongelegenheid of 575 Eur per woongelegenheid kleiner dan 40 m². Totale opbrengst: +- 5.700.000 Eur
  • Vaste milieutaks: 75 Eur per wooneenheid. Totale opbrengst:  +- 550.000 Eur

Bovendien  beschikken de meeste appartementsgebouwen over een huisvuillokaal waarin de bewoners hun huisvuil selectief kunnen deponeren in aparte containers. Ze dragen daarvoor bij in de syndickosten om die vuilzakken of containers met de juiste timing op straat te zetten de dag van de afhaling.

 

Dat de 2de verblijvers ervaren dat ze nu reeds te zwaar belast worden (in ieder geval veel zwaarder dan de inwoners zelf, die een gans jaar op de gemeentelijke diensten beroep doen, terwijl de tweede verblijvers hier zelf maar enkele weken of maanden per jaar vertoeven of verhuren), blijkt uit het grote aantal bezwaarschriften. Voor 2016 werden er niet minder dan 951 bezwaarschriften ingediend. Meer dan honderd bezwaarschriften zijn nog steeds niet afgehandeld. Niet minder dan 78 eigenaars hebben beroep aangetekend tegen de beslissing van het schepencollege bij de burgerlijke rechtbank. Deze procedures zijn thans lopend.

 

De vervuilers zijn niet of toch niet alleen de huurders van de tweede verblijven. Maar net zo goed de dagtoeristen en enkele van onze hardleerse bewoners, die -zoals de bevoegde schepen aanhaalt- in hun peignoir en op hun pantoffels, iedere dag hun zakje huisvuil in de publieke vuilbakken proberen te proppen.

 

Doch viseert men  met de nieuwe retributie enkel de huurders van de tweede verblijven; toevallig of niet, de personen die hier hun stem niet kunnen/mogen uitbrengen!
Toch nog enkele bedenkingen:

  • De correcte toepassing van deze nieuwe retributie wordt oncontroleerbaar, en zal dus als onrechtvaardig worden beschouwd door degene die ze wel correct betalen.
  • De inning van deze retributie zal administratief meer kosten dan ze ooit kan opbrengen.
  • De inning van een retributie toevertrouwen aan verhurende eigenaars en immo-kantoren die hiervoor een commissie zullen krijgen geeft een nieuwe invulling aan het woord ‘tollenaars’. Het kartel DAS (SP.A) en CD&V:  de opkomst van de nieuwe Farizeeërs.

De doelstelling om van De Panne een properder gemeente te maken juichen we toe.

 

De retributie die men wil invoeren is echter compleet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, contraproductief en stigmatiserend voor onze tweede verblijvers.

 

Sinds het nieuwe College is aangetreden werden de belastingen en retributies met bijna 20% per jaar verhoogd, hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend op de kap van de tweede verblijvers. Trop is teveel en teveel is trop. Stop die permanente uitbreiding van de catalogus van belastingen en retributies en zaai naar de zak!

 

Serge Van Damme
Fractieleider Open VLD
De Panne Adinkerke

 

Gallery