Premiestelsel kernwinkelgebied

Onze fractie is helemaal niet tegen het invoeren van een premiestelsel  in  de strijd tegen leegstand en verwaarlozing.

 

Geografisch beperkt men de mogelijkheid van subsidiëring tot de commerciële assen in De Panne bad. Er doet zich thans ook een probleem voor in de deelgemeente Adinkerke, waar de kleinhandel volledig aan het verdwijnen is.

 

Onze vraag is of voor het kernwinkelgebied in Adinkerke ook dergelijke regeling zou kunnen worden ingevoerd, nadat eventueel een nieuwe studie zou zijn uitgevoerd, of indien kon gedacht worden aan andere stimuli voor handelaars die zich daar zouden vestigen.

 

De subsidies worden i.c. slechts voorzien voor de gevelrenovatie en de renovatie van bepaalde winkelinrichting.

 

Het reglement van het Agentschap Innoveren en onderneming van Vlaanderen voorziet dat de subsidie ook kan worden toegekend voor aanpassingswerken voor wonen boven de winkel. Ook dit vormt in onze gemeente op vele plaatsen een groot probleem. Kan de subsidiëring van die werken ook niet worden opgenomen in het gemeentelijk subsidiëringsreglement?