Het gemeentebestuur van De Panne werft aan (m/v): TECHNISCH BEAMBTE – POETSVROUW

GEMEENTE DE PANNE

 

§       TECHNISCH BEAMBTE  POETSVROUW IN CONTRACTUEEL VERBAND  NIVEAU E 

VOLTIJDS (VERVANGING met onmiddellijke indiensttreding)

bij de afdeling Onderhoud

 

Functie-inhoud: U staat mee in voor het dagelijks schoonmaken van de gemeentelijke

infrastructuur en voor de bediening bij evenementen, vergaderingen, huwelijksplechtigheden,…

 

Diploma: Geen vereisten

 

INTERESSE?

 

Alle kandidaatstellingen voor bovenvermelde functie dienen te worden ingediend bij de dienst

Personeel, Zeelaan 21 te 8660 De Panne tegen uiterlijk vrijdag 12 augustus 2016 om 12u.

 

De selectiegesprekken gaan door op vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 13u in het schepenlokaal,

gemeentehuis, Zeelaan 21 te 8660 De Panne. Uw afspraak wordt vastgelegd bij het indienen van uw

kandidaatstelling.

 

Alle inlichtingen in verband met deze functies zijn te verkrijgen bij Gemeentebestuur De Panne,

dienst Personeel, Zeelaan 21 te 8660 De Panne, t/ 058-42 97 71

 

 

Open VLD Team

De Panne Adinkerke