Het gemeentebestuur van De Panne werft aan (m/v): ADMINISTRATIEF MEDEWERKER


ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEZOEKERSCENTRUM DE NACHTEGAAL IN

 

CONTRACTUEEL VERBAND  NIVEAU C  VOLTIJDS  vervangingscontract 5 maanden

(eventueel verlengbaar)  in dienst op 6/9/2016

 

Functie-inhoud: U bent het aanspreekpunt voor inwoners, toeristen aan de balie van het

bezoekerscentrum. U verstrekt info en/of verwijst door naar de juiste contactpersonen/partners. U

bent het eerste aanspreekpunt voor de gidsen en begeleiders voor hun opdrachten in en rond het

centrum. U verwerkt reservaties van groepen en scholen in een bestaand reservatieprogramma.

U verricht eenvoudige administratieve taken. U kunt goed met de computer overweg (Office-

toepassingen) en hebt een goede talenkennis. U bent bereid tot weekendwerk

 

Diploma: hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld

 

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST FINANCIEN IN CONTRACTUEEL VERBAND 

NIVEAU C  VOLTIJDS  contract 6/9/2016-31/12/2016

Functie-inhoud: U staat samen met uw collega’s in voor de administratie rond de behandeling van

bezwaarschriften. U kunt vlot met de computer overweg en leert werken met functiespecifieke

programma’s. U verricht eenvoudige administratieve taken.

 

 

Diplomavereiste: hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld

 

INTERESSE?

 

Alle kandidaatstellingen dienen, samen met een curriculum vitae, kopij van het diploma en bewijs

van goed gedrag en zeden (model 1) te worden gericht aan het College van Burgemeester en

Schepenen, Zeelaan 21 te 8660 De Panne tegen uiterlijk woensdag 31 augustus 2016 om 12 u.

 

 

De selecties vinden plaats op onder vermelde datum:

  • schriftelijk en mondeling op 2 september 2016 om 9u (geen te kennen leerstof), raadzaal gemeentehuis, Zeelaan 21, 8660 De Panne

Alle inlichtingen in verband met deze functies zijn te verkrijgen bij Gemeentebestuur De Panne,

  • dienst Personeel t.a.v. mevrouw Veronique Liefhooghe, Zeelaan 21 te 8660 De Panne, t/ 058- 42 97 70, e/ veronique.liefhooghe@depanne.be 
  • dienst Secretarie, t.a.v. mevrouw Nancy Matten, Zeelaan 21 te 8660 De Panne, t/ 058-42 97 37, e/ nancy.matten@depanne.be

 

Open VLD Team
De Panne Adinkerke