Heraanleg van de markt - de termijnen

Marktplein De Panne

 

De werken aan de markt starten met de wegname van het eerste deel van de openbare verlichtingspalen op 10 januari. De gevelverlichting blijft voorlopig hangen.

 

Op 10 en 11 januari worden de bomen verwijderd op de markt. Daarna start aannemer Seru met de opbraak ter hoogte van nummers 1 tot 8 en aanleg van riolering.

 

De handelszaken krijgen na opbraak direct een verharde onderfundering, zo blijven ze bereikbaar. Voor elke handszaak zullen 2 wachtbuizen voorzien worden ( 1 voor elektriciteit, 1 voor water) ter hoogte van de gevel tot de hoek van het terras.

 

Vervolgens wordt de parking opgebroken en vanaf midden januari zal de markt zelf worden opgebroken. In het begin worden alle nutsleidingen aangelegd.

 

De rijweg aan de noordkant van de Markt (tussen Zeelaan en Meeuwenlaan) blijft vrij tot eind januari.

 

De rijweg aan de Oostkant van de markt ( tussen Meeuwenlaan en de Verenigingsstraat) blijft bereikbaar tot Pasen.

 

  • Streefdatum einde werken op de markt: 30 juni 2018

 

Kasteelstraat

 

  • De Kasteelstraat blijft gedurende de werken altijd bereikbaar.

 

Marktlaan en Meeuwenlaan

 

  • De wegenis- en rioleringswerken in de Marktlaan en Meeuwenlaan worden pas na de herfstvakantie 2018 uitgevoerd.