Gemeenteraad wordt uitgesteld

Het College van Burgemeester en Schepenen van De Panne slaagde er niet in de uitnodiging voor de belangrijkste gemeenteraad van het jaar, welke voorzien was op 19 december 2016, tijdig te versturen.

 

De agenda bevat 46 punten, waaronder het budget 2017, het aangepast meerjarenplan, de goedkeuring van de aanvullende onroerende voorheffing en vele andere. De agenda werd te laat verstuurd. Het resultaat van de slechte gewoonte om de agenda steeds op het allerlaatste nippertje te versturen.  Niemand van de 8 leden van het Schepen-college en/of Voorzitter van de gemeenteraad, merkte dit op…. 

De Open VLD fractie was wel alert genoeg!!

 

De termijnen en procedures opgenomen in het Gemeentedecreet  zijn er niet alleen ter bescherming van de minderheid (oppositie), doch  vooral in het belang van de gemeentelijke democratie. 

 

De huidige meerderheid beschouwt het Gemeentedecreet duidelijk als een vervelend vodje papier, waarmee men liefst zo weinig mogelijk rekening houdt. Het College neemt zijn beslissingen vanuit een besloten ivoren toren, inspraak is een ijdel woord, enkel bestemd voor verkiezingspamfletten.

 

Open VLD ziet dit helemaal anders.

 

Maar dit is niet alles.

 

De Algemene Vergadering van de Dienst  voor Toerisme, waarin het budget voor 2017 moet worden besproken, werd opgeroepen voor  21 december 2016, dus 2 dagen na de geplande gemeenteraad. Het budget van de Dienst voor Toerisme  moet echter goedgekeurd worden vóór de gemeenteraad die het budget 2017 behandelt.

 

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de Dienst voor Toerisme bevatte bovendien noch de agenda, noch het ontwerp van het budget.  Ongelofelijk amateuristisch  knoei-werk.

 

De nieuwe datum van de gemeenteraad is nu vastgesteld op  dinsdag 27 december om 20u.

 

Nog een weetje.

 

Wij kregen zopas de afvalkalender in de bus.

 

Diezelfde  dag kregen alle handelaars/zelfstandigen een brief om te melden dat de ophaaldag voor het bedrijfsafval verkeerd was vermeld  op de afvalkalender.

 

De milieudienst schrijft letterlijk:

 

Wegens een wijziging van de wetgeving voor de inzameling van afval huis aan huis moet de inzameling van huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval niet meer apart gebeuren.  Het beleid ging ervan uit dat dit vanaf 2017 haalbaar zou zijn voor De Panne, helaas blijkt dit niet zo.

 

Hieruit blijkt ten overvloede dat de milieudienst het helemaal niet eens was met de interpretatie van het Schepencollege. M.a.w. het vertrouwen dat er moet zijn tussen administratie en politiek is helemaal zoek. Dit weerspiegelt zich in het (wan)beleid van onze gemeentelijke bestuurders.

 

Open VLD Team

De Panne en Adinkerke