ACTIE in De Panne en Adinkerke

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

 

 

“Het is tijd dat er iets verandert” is een opmerking die in De Panne en Adinkerke alsmaar vaker te horen is.

 

Een nieuwe beweging met de toepasselijke naam ‘ACTIE’ wil hieraan tegemoetkomen en kiest resoluut voor een volledige ommezwaai in het politieke landschap van De Panne – Adinkerke. Dat er gekozen wordt voor een vernieuwer met ambitie als lijstrekker die gesteund zal worden door een groep jonge, ongebonden kandidaten mag dan ook geen verrassing zijn. Deze unieke combinatie, aangevuld met de kennis en de ervaring die in de groep aanwezig is, zal ervoor zorgen dat er een nieuwe frisse wind kan waaien door het gemeentebestuur.De eerste kandidaten die ACTIE bekendmaakt zijn dan ook niet van de minste.

 

Serge Van Damme, die de laatste 4 verkiezingen uitgroeide tot een vaste waarde, zal de lijst niet trekken maar duwen. Na 18 jaar als schepen en 6 jaar als fractieleider van de oppositie, wil hij met veel enthousiasme de nieuwe generatie lanceren en begeleiden. De plaats als lijsttrekker laat hij over aan Wim Janssens. “Het is tijd voor nieuw bloed, een nieuwe generatie met durf en visie”, aldus Serge Van Damme. Wim (39), een jonge ondernemer, neemt de fakkel met veel enthousiasme over. Wim Janssens: “Met Actie staat er een nieuwe generatie op, een generatie met ambitie maar die voor belangrijke uitdagingen staat. We willen De Panne en Adinkerke terug op de kaart zetten met de nodige positieve impulsen. Denk maar aan de constructieve en positieve ideeën die wij formuleerden in de dossiers van onder meer de Dumontwijk, de Zeedijk en de Markt ”. Als voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Liberaal Verbond van Zelfstandigen weet hij bovendien perfect wat er nodig is om een nieuw elan te geven aan het welzijn van de gemeente.

 

Op 14 oktober 2018 zijn er terug gemeenteraadsverkiezingen. Dan wil de lijst ACTIE een alternatief bieden voor de traditionele politiek. De inwoners van De Panne – Adinkerke zullen kunnen kiezen voor een gedreven groep van gelijkgestemden, die opnieuw een gezond toekomstperspectief willen bieden. Geen onbetaalbare plannen, maar projecten op maat van onze gemeente, waarbij het gemeenschappelijk belang voorop staat.  Constructief bouwen aan een gemeente waar wij onze kinderen en kleinkinderen willen zien opgroeien, waar zij nog een professionele toekomst hebben, waar betaalbare woningen worden aangeboden, waarin het goed is om te wonen, zich te verplaatsen, te werken en zich te ontspannen.

 

De lokale economie (toerisme, handel, horeca, zelfstandige activiteiten, …) moet aangemoedigd worden en nieuwe impulsen krijgen.ACTIE engageert zich ook om een echt sociaal beleid te voeren, zodat diegenen die nu te vaak vergeten worden nieuwe kansen aangeboden krijgen en kunnen bouwen aan een betere toekomst.

 

Inspraak en samenspraak zijn geen loze woorden. ACTIE zal binnenkort een bevraging organiseren waarin de bewoners van De Panne en Adinkerke hun bezorgdheden kunnen bekendmaken. “Op basis van deze resultaten willen we de problemen nog beter in kaart brengen en gepaste oplossingen aanbieden. De slogan van Actie is dan ook zeer toepasselijk ‘Uw mening is onze kracht!’” besluit Janssens

 

 

Over Actie:


Actie is een nieuwe politieke beweging, een initiatief van vrije denkers. Actie wil (jonge) mensen de kans geven om actief mee te werken aan de (her)opbouw van onze gemeente, De Panne - Adinkerke. Door een alternatief aan te bieden aan de bevolking en een beleid te verdedigen dat instaat voor en rekening kan houden met onze toekomst. Constructieve ideeën uitwerken die het beleid verbeteren.

 

Voor meer informatie en/of aanvullend fotomateriaal kan u contact opnemen met:

Jochen Raymaekers– info@actie-dpa.be - +32 477 58 87 42