Verkrachting van de democratie in De Panne

 

DE PANNE-ADINKERKE:  DEMOCRATIE IN GEVAAR

 

Open VLD-De Panne-Adinkerke is verontwaardigd over en geschandaliseerd door de steeds brutalere en autoritaire houding van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

 

MISKENNING VAN DE GEMEENTERAAD:

 

Menig Pannenaar keek op maandag 30 januari met enige verbazing naar de uitzending van Focus TV, waar de burgemeester van De Panne en de schepen van openbare werken verheugd konden melden dat zij hun eigen plannen hadden goedgekeurd.

 

Zonder enige schroom deelden zij mee, dat iedereen die betrokken was met de Markt op dezelfde lijn zat. Het College verkoopt dit als een fantastisch project, dat onze gemeente weer op de toeristische kaart zal zetten en een bijkomende troef zal zijn voor  inwoners, handelaars, tweede verblijvers en toeristen.

 

Op vrijdag 27 januari werd de agenda van de aanstaande gemeenteraad van 6 februari bezorgd.

 

Gehaast als men is, meent het  College het debat en de stemming van de gemeenteraad niet eens  te moeten afwachten om de inhoud van de ‘definitieve beslissing’ en de timing van de werken reeds op 30 januari mede te delen aan Focus TV en aan de lokale kranten. De prerogatieven en de  autonomie van de gemeenteraad worden hierdoor volledig miskend. Is er nog democratie in De Panne?

 

Het college rekent erop dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid zich -zoals steeds in het verleden- als vazallen zullen blijven gedragen en hun dictaat zonder meer zullen goedkeuren.

 

Elke opmerking van Open VLD zien zij als populistische oppositietaal, die steevast  afgedaan wordt als pesterij en onkunde.

 

 

INSPRAAK – EEN LOOS BEGRIP:

 

Een wereldvreemd project zou een betere omschrijving zijn. Gesprekken met lokale handelaars en buurtbewoners leren ons, dat zij helemaal niet zitten te wachten op een groot evenementenplein, recht voor hun deur. Maar dit laten de burgemeester en haar schepencollege niet aan hun hart komen, sterker nog, zij blijven systematisch doof voor elk voorstel, elke klacht.

 

In de gemeenteraad van 14 november werd aangekondigd dat het definitief ontwerp op de gemeenteraad van 9 januari zou worden goedgekeurd. Dit werd ook zo aangekondigd in “De Panne Leeft” van december en op de website van CD&V.

 

Het College was geenszins van plan de handelaars en de bevolking te bevragen.

 

Nadat Open VLD hieromtrent een flyer had bedeeld in gans De Panne-Adinkerke, nadat Open VLD op 2 december een klacht had neergelegd bij de Gouverneur, heeft het wijkcomité ‘D’Achte’ zelf twee informatievergaderingen georganiseerd. Telkens spraken de bewoners en handelaars zich quasi-unaniem uit tegen het nieuwe project.

 

Om zich bij de gouverneur te kunnen verantwoorden heeft het College pro forma per schrijven van 23 december een uitnodiging verstuurd voor een informatievergadering op 10 januari. De burgers informeren staat niet gelijk met de burgers consulteren. Informeren is toelichting geven aan de burgers.

 

Consulteren is de burgers inspraak geven.

 

De definitieve goedkeuring van het project moest daardoor worden uitgesteld tot de gemeenteraad van 6 februari. Een verslag van deze info-vergadering werd niet medegedeeld. De info leidde op geen enkele wijze tot maar enige aanpassing van het plan.

 

Wij brachten al eerder aan dat het surrealisme van René Magritte regelmatig een inspiratiebron is voor het College bij het ontwikkelen en plannen van de toekomst van De Panne. Na deze legislatuur zal echter enkel nog “de schreeuw” van Edvard Munch overblijven. Een schreeuw van afschuw en ontgoocheling.

 

Wij stormen af op een desillusie, die onze jeugd cash zal betalen, omdat de natte dromen van enkele CD&V-visionairen koste wat kost moeten worden verwezenlijkt.

 

Het begrip “inspraak” wordt uitgehold tot een loos begrip.

 

In het huidig bestuur mogen we al tevreden zijn als we de agenda tijdig ontvangen, al de rest is een showtje waar menig theater op Broadway een puntje kan aan zuigen.

 

Het is dan ook onbegrijpelijk , dat een verkozen burgemeester meegaat in dit verhaal. Terwijl men zou kunnen verwachten,  dat zij kiest voor een toekomst voor haar kiezers, handelaars, inwoners en tweede verblijvers,  huppelt zij vrolijk in de val, die haar coalitiepartners voor haar uitrollen.

 

Wij die De Panne een warm hart toedragen blijven verweest achter.

 

Systematisch wordt ons verhinderd op een constructieve manier mee te bouwen  aan de toekomst van onze gemeente, haar inwoners en haar bezoekers.

 

 

WELKE DOSSIERS KOMEN ER NOG OP ONS AF ?

 

Als U daarbij bedenkt, dat wij na deze beslissing het ergste weer achter de rug hebben, moet U opletten dat U zich in de nabije toekomst niet opnieuw zal verslikken.

 

De nieuwe plannen voor de Dumontwijk worden angstvallig geheim gehouden met als drogreden, dat deze nog altijd niet op punt staan. Een fabeltje en een strategie die ervoor moeten zorgen dat, éénmaal de plannen voorgesteld, deze direct door onze strot zullen gejaagd worden, en dat wij zeker geen  constructieve alternatieven zullen kunnen voorstellen.

 

Wedden dat die plannen 8 dagen op voorhand worden medegedeeld voor de gemeenteraad van de maand maart?

 

Of wat denkt U van de aankomende verbouwing van het gemeentehuis (8.000.000 €), waarbij men reeds heeft aangekondigd dat die er zal komen, hoewel vreemd genoeg niemand meer informatie kan verschaffen. Men blijft dus  in hetzelfde bedje ziek.

 

Mocht U zich daarnaast terecht de vraag stellen, zoals velen onder ons, wat de plannen zijn voor de broodnodige vernieuwing van de Zeedijk, zullen zij U wellicht opnieuw moeten ontgoochelen. Onbestaande en volgens de huidige meerderheid voor het moment absoluut geen prioritieit… Opnieuw blijkt dat de CD&V enkel oog heeft voor hetgeen Unizo hen voorkauwt.

 

We mogen van geluk spreken dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stilaan in  zicht komen. U zal zien dat men dan plots opnieuw  belang zal hechten aan uw mening als kiezer.

 

Voor vele van uw bekommernissen zal het kalf dan al lang verdronken zijn.

 

 

HERAANLEG VOETPADEN/PARKINGS ZEELAAN TUSSEN MARKT - VEURNESTRAAT:

 

Het schepencollege voorziet een investering van 500.000 € om de voetpaden en parkings in de Zeelaan tussen de Markt en de Veurnestraat terug aan te leggen. De voetpaden zijn nog grotendeels in goede staat, maar Unizo en CD&V zijn de mening toegedaan dat een uniforme kleur met de voetpaden tussen de Markt en Zee, het heraan te leggen stuk Zeelaan een commerciële boost zullen geven.

 

De schepen van openbare werken beweerde op Focus TV dat het verlies aan parkings op het project Markt (22 parkings), gecompenseerd zal worden door de aanleg van 21 extra-parkings in de Zeelaan.

 

Wij hebben dit toch maar eens nageteld.

 

Indien wij ruim tellen komen er op plan 15 parkings bij. Daarvan zijn er 3 ingetekend vóór garage-inritten. Blijven er  dan 12 over. Daarvan zijn er 2 ingetekend voor het hotel D’Anvers, zodat die zijn zomerterras niet meer zal kunnen plaatsen. Ook die zullen uiteindelijk sneuvelen. Blijven er met veel goede wil 10 over. Deze worden bekomen door  de bestaande parkings in te korten , en ieder klein stukje vrije ruimte in te tekenen als parking. Uiteindelijk zullen er met goede wil van de gebruikers een 8-tal effectief kunnen worden gebruikt.

 

Kondigde de schepen van openbare werken een alternatieve waarheid aan op Focus TV.

 

 

MAAR NOG MAAR EVEN OVER DE WERKEN AAN HET MARKTPLEIN - WAT KUNNEN WIJ NOG DOEN?

 

  • De  wijziging van de bestemming van het Marktplein tot evenementenplein werd nooit voorgelegd aan de bevolking.
  • De bevolking werd nooit geconsulteerd, hooguit geïnformeerd (op aandringen van Open VLD en enkel om zich te verrechtvaardigen  naar de gouverneur toe).
  • Een antwoord op de mobiliteitsproblemen wordt niet geboden. Overleg met de politie is er nooit geweest en wordt slechts gepland na de werken.
  • De handelaars wil men zoet houden met de belofte dat zij grotere terrassen zullen kunnen uitbaten, en dat het College eraan denkt ook winterterrassen goed te keuren. De meeste handelaars blijven echter hun ongenoegen uiten over de geplande werken.

 

Onze liberale fractie weigert zich te gedragen als lakei van deze meerderheid en behoudt zich het recht voor om alle administratieve en juridische middelen aan te wenden om die beslissing, waarvoor geen enkel draagvlak bestaat,  om te buigen. Wij zullen hierover communiceren na de gemeenteraad van 6 februari.

 

De Panne, 1 februari 2017.

Open VLD Team

De Panne Adinkerke

 

Gallery