De Panne | De Markt

De Panne heeft geen nieuwe markt nodig, De Panne heeft een nieuwe zeedijk nodig !
  • 2,3 miljoen euro wordt verkeerd geïnvesteerd.

 

Heeft U reeds opgemerkt hoe de markt van De Panne verouderd is en aan vernieuwing toe is?
Neen, maak U dan vooral geen zorgen, wij ook niet!

 

Maar dat belet ons schepencollege niet om te investeren in een mooi prestigeproject. Wij worden stilaan de ondoordachte en in der haast genomen beslissingen gewoon, zoals deze. De markt moet en zal terug een open plein worden voor evenementen. Een trekpleister voor toeristen en inwoners. Dat daarbij nogmaals broodnodige parkeerplaatsen sneuvelen is voor hen een bijzaak, waarvan enkel de lokale handelaars en bewoners last van zullen hebben. Men moet zich echter geen zorgen maken, in de vooropgestelde visie zal men kunnen parkeren op het Koningsplein … op 650 meter van de markt.

 

 

Wat moet er dan wel gebeuren?

 

In eerste instantie zijn wij van mening dat deze heraanleg van de Markt nog niet nodig is. Het gemeentebestuur wil hiervoor ongeveer 2 miljoen euro spenderen en ongeveer een half miljoen euro uitgeven voor de vernieuwing van de voetpaden in de Zeelaan tussen de Markt en de Veurnestraat. Beide zijn nog in goeie staat en kunnen mits een aantal herstellingen nog jaren dienst doen. Met dit budget kan de Zeedijk, de Duinkerkelaan en de Nieuwpoortlaan aangepakt worden. Dit is ons toeristisch hart en ligt er al jaren belabberd bij. Er is een grote leegstand en de zeedijk heeft geen uitstraling meer.

  • De Zeedijk moet terug aantrekkelijk worden. Dit is onze belangrijkste trekpleister, want De Panne ligt nog steeds aan zee.

 

Geen democratische inspraak!

 

Onze Schepenen zullen niet wakker liggen van wat menig Pannenaar denkt. Zoals de Schepen van openbare werken reeds heel duidelijk maakte in de gemeenteraad, zal het marktproject er komen en liefst heel snel. Voor inspraak van democratisch verkozen gemeenteraadsleden, betrokken handelaars en de bevolking is geen tijd meer. Want de voorbereidende werken moeten starten in mei-juni 2017. Terwijl de eigenlijke werken moeten aanvangen in september 2017 om vooral voltooid te zijn vóór de zomer van 2018. Een inhuldiging met een groot volksfeest vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moet de kers op de taart vormen.

 

Daarom werd dit plan er in een bijzondere, hiervoor op het laatste nippertje bijeengeroepen gemeenteraad, doorgejaagd. Dat 1/3 van de raadsleden niet kon aanwezig zijn deert deze meerderheid niet. Wijzigingen aan het plan zijn immers toch niet meer aan de orde.

 

Toen onze fractieleider Serge Van Damme in de gemeenteraad van oktober informeerde naar de stand van zaken betreffende de Markt bleek dat men nog geen details kon verschaffen. De verbazing was dan ook groot toen onze raadsleden verleden week een volledig afgewerkt detailplan konden inzien dat dateerde van een jaar geleden (26/10/2015)… vertrouwen moet je verdienen.

  • De zoveelste uiting van misprijzen voor de gemeentelijke democratie.

Waarom zoveel geheimzinnige plannen?

 

Dit soort van geheimzinnigheid bevestigt voor vele inwoners het vermoeden dat het huidige schepencollege zelf niet overtuigd is van zijn plannen en visie. De schepen gaf zelf toe dat het 1 jaar geduurd heeft alvorens het schepencollege op dezelfde golflengte zat over dit plan. Dit zegt veel over de verstandhouding binnen het college en over hun (gebrek aan) bestuurkracht. 

  • Voorafgaande inspraak van de bevolking.  Niet nodig.

Gemeenteraad. Niet meer dan een verplicht nummertje, want de mening van de minderheid telt toch niet, evenmin trouwens als die van hun eigen raadsleden die slaafs de beslissingen van het college volgen. Men heeft schrik dat de vooropgestelde projecten met haken en ogen aan elkaar hangen, en misschien nog niet eens onterecht.

 

Sinds het protest van Open VLD en LVZ De Panne tegen de plannen voor de heraanleg van de Dumontwijk, heeft niemand nog iets vernomen van dit dossier. Terwijl de werken initieel nu zowat moesten afgewerkt zijn. Daarbij blijft het een vreemd gegeven dat noch DAS, noch CD&V wil aannemen dat wij geen destructief beleid willen voeren. Maar integendeel, constructief willen meewerken.

 

Wat doen we nu?

 

Ondanks dat het schepencollege éénzijdig heeft gekozen om de herinrichting van de markt te laten doorgaan op de manier die zij hebben vooropgesteld, blijft het onze plicht om mee na te denken over het ontwerp. Daarbij zijn de mobiliteit en parkeergelegenheid in eerste instantie primordiaal voor elke gebruiker die onze gemeente wil verkennen. Het plan voor de heraanleg van de Markt en de Meeuwenlaan zal dan ook nog heel wat “zand” doen opwaaien. In de komende periode zal er nog heel wat geschreven worden op sociale media en websites over het eenvoudige ontwerp, het schrappen van de frituur, de kleine bomen, de vlakke fontein, de verdwenen parkeerplaatsen, enz… 

 

Open-VLD De Panne Adinkerke zal het project kritisch blijven bestuderen en u informeren.. Wij zullen als inwoners van De Panne Adinkerke blijven werken aan een leefbare gemeente, waar we kunnen genieten van de investeringen die wij als inwoners van De Panne Adinkerke finaal zelf betalen.

 

Ondertussen kan u een interessante analyse lezen op de website van de De Bliedemaker

Hier is de conclusie dat de investering veel te hoog is voor de geringe meerwaarde. De nagel op de kop !

 

Lees ook (bron HLN): Friturist moet weg op markt De Panne

 

Team Open VLD
De Panne en Adinkerke

 

Gallery