Expositie 80 jaar Melipark | De Panne

Expositie 80 jaar Melipark,

 

Op vrijdag 15 juli werd in het gemeentehuis te Panne de expositie 80 jaar Melipark plechtig geopend door de familie Florizoone samen met de burgemeester en haar schepencollege.

 

De vele aanwezigen bewezen dat het Melipark nog lang niet is vergeten. De expositie doet dan ook opnieuw dromen van vervlogen dagen. Een herinnering met veel nostalgie en straffe verhalen die graag nog eens werden bovengehaald.

 

De schepen van cultuur startte zijn speech met een moment van stilte voor de tragedie die zich de dag voordien voordeed in Nice, Frankrijk. De absolute stilte herinnerde nogmaals aan de kwetsbaarheid van onze open democratie.

 

Oudste zoon Robert Florizoone nam hierna het woord om kort te schetsen hoe het idee van vader Alberick Florizoone doorheen de jaren meer en meer vorm kreeg. Een unieke kijk op het leven van de familie Florizoone achter de schermen. De trotse moeder knikte meermaals instemmend tijdens het ophalen van de anekdotes. (Ook de papegaai deed zijn zegje.)

 

Daarbij liet Robert het niet na om de vele werknemers die door jaren heen werkten voor het melipark te bedanken voor hun inzet en het respect voor zijn vader en de familie.

 

Dat de hechte familieband van de Familie Florizoone nog steeds sterk staat, bewezen de verschillende generaties die na Alberick en echtgenote zijn gekomen. Zowat alle klein- en achterkleinkinderen werkten mee om ervoor te zorgen dat de tentoonstelling tot in de puntjes verzorgd werd. Mocht de stichter nog hebben geleefd, kon hij met recht en rede trots zijn op zijn vele nakomelingen.

 

Om af te sluiten nam Burgmeester Ann Vanheste het woord. Zij was absoluut nog niet vergeten hoe zij haar jeugd doorbracht in het befaamde pretpark van onze gemeente. De vele attracties en dieren zorgden bij haar en haar familie voor  aangename herinneringen. Zij is de familie Florizoone dan ook dankbaar voor de inzet en de moed om dit park uit te bouwen tot een ware koploper in onze streek en ver daarbuiten.

 

Mening aanwezige  genoot zichtbaar toen zij sprak over het spookkot, de monorail, de dansende fonteinen, het sprookjesbos of bolle Gijs die gretig riep om papier.

 

Naderhand werd er door de familie Florizoone en het gemeentebestuur nog een hapje en drankje aangeboden. Het ideale moment om de persoonlijke ervaringen te delen met de vele vrienden en kennissen van de familie.

 

Ondanks dat Meli bij de huidige generatie enkel een beeld van een lekkere en vooral natuurlijke honing oproept, zullen velen met plezier terugdenken aan hun bezoek, vakantiejob of eerste werkervaring. Waardering, dankbaarheid en nostalgisch sentiment worden dan ook volop geuit door de aanwezigen.

 

Ook binnen het huidige Open VLD bestuur en hun leden klinken overal deze klanken, gevoed door de rijke herinneringen aan wat Meli ooit geboden heeft aan werk en spel.

 

Als voorzitter van Open VLD De Panne, en voormalig jobstudent in Meli, wil ik dan ook de familie feliciteren met hun inzet om onze gemeente op de kaart te zetten, en met de prachtige tentoonstelling, die ongetwijfeld  veel zal losweken bij kinderen en volwassenen van toen, de volwassenen van nu…

 

Mede door hun correcte houding en begrip die zij hadden voor onze inwoners / bezoekers, kunnen wij vandaag terecht fier zijn dat wij de eer hadden om te mogen meewerken, en vooral het genot hadden, van een prachtig levenswerk dat nooit mag worden vergeten.

 

Jochen Raymaekers
Voorzitter Open VLD
De Panne en Adinkerke

 

 

 

 

Gallery