Burgemeester De Panne schoffeert politie.

Reeds lang vraagt de minderheidsfractie van Open VLD dat het college over de geplande/besliste ingrepen in het verkeer het advies zou vragen van de politie.

 

Het betreft :

  • Éénrichtingsverkeer in de Brouwersstraat vanaf de Kasteelstraat tot de Tegethofflaan;
  • Omkering van het éénrichtingsverkeer in de Sloepenlaan
  • Éénrichtingsverkeer in de Marktlaan vanaf de Zeelaan tot de Barkenlaan en de wijzigingen op het Marktplein (afschaffen verbindingsstuk tussen Meeuwenlaan-Verenigingstraat e.a.)

 

Op uitdrukkelijk verzoek heeft onze fractie dit op de agenda van de gemeenteraad van 12 juni laten plaatsen.

 

De Burgemeester weigerde op dit verzoek in te gaan, stellende dat het aangestelde  studiebureau beter uitgerust was om de verkeersveiligheid en de mobiliteitsproblemen in te schatten dan de lokale politie.

 

Niet alleen de politieke minderheid moet het ontgelden, ook de Politiecommissaris  en de inspecteurs van de verkeerscel mogen deze zoveelste kaakslag incasseren.

 

En de burger in dit verhaal? Die wordt niet gehoord, er wordt met zijn veiligheid gespeeld, en hij zal het gelag moeten betalen.

 

Intussen werd in de 1ste budgetwijziging 2017 de geraamde kostprijs voor de werken rond de Markt opgetrokken tot het bedrag van 2.554.000,00 Eur of 103 miljoen BEF.

 

Open VLD Team

De Panne en Adinkerke

 

 

Gallery