Nieuws

15/06/2017

De burgemeester heeft geen nood aan inspraak voor de Markt door Politie Westkust.

03/02/2017

Wij stormen af op een desillusie, die onze jeugd cash zal betalen, omdat de natte dromen van enkele CD&V-visionairen koste wat kost moeten worden verwezenlijkt.

28/12/2016

Beste collega’s,

 

Als ik jullie bezig zie, lees en hoor, weet ik niet goed welk gevoel domineert: ontgoocheling, tristesse, verontwaardiging of plaatsvervangende schaamte. Dat het evenwicht tussen politiek en ambtenarij ver zoek is, is nog een understatement. Een  concrete afsprakennota zou er nog steeds niet zijn.

 

17/12/2016

Het College neemt zijn beslissingen vanuit een besloten ivoren toren, inspraak is een ijdel woord, enkel bestemd voor verkiezingspamfletten.

07/12/2016

Voor Open VLD is inspraak geen ijdel begrip. Wij aanvaarden niet dat de meerderheid (DAS & CD&V) de bevolking voor voldongen plannen plaatst. In de gemeenteraad mocht de Open VLD wel haar mening kwijt, doch er werd niet geluisterd, laat staan dat er rekening mee zou gehouden worden.

16/11/2016

De Panne heeft geen nieuwe markt nodig, De Panne heeft een nieuwe zeedijk nodig ! 2,3 miljoen euro wordt verkeerd geïnvesteerd.
Maar dat belet ons schepencollege niet om te investeren in een mooi prestigeproject.

Pagina's